UPDATE! ประเทศฟรีวีซ่า ไม่ต้องกักตัวแล้ว!

Trendy Lifestyle

UPDATE! ประเทศฟรีวีซ่า ไม่ต้องกักตัวแล้ว!

แคนาดา - ญี่ปุ่น -ไต้หวัน - เกาหลีใต้ - ฮ่องกง เปิดประเทศเต็มรูปแบบ ไม่ต้องกักตัวแล้ว!

ฟรีวีซ่า เที่ยวเองได้ ไม่จำเป็นต้องไปกับทัวร์ แต่ละประเทศเริ่มเมื่อไหร่เช็กเลย

แคนาดา - เริ่ม 1 ตุลาคม 2565

รัฐบาลแคนาดาจะยกเลิกข้อจำกัดด้านโควิด-19 ทั้งหมดสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกข้อกำหนดในการฉีดวัคซีน และการสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะโดยสารเครื่องบินและรถไฟ

            ชาวแคนาดาที่มีอายุมากกว่า 12 ปี จำนวนมากกว่า 90% ได้รับวัคซีนเข็มมาตรฐานสำหรับการป้องกันโรคโควิด-19 และในเดือน ก.ย. นี้ รัฐบาลได้อนุญาตให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดป้องกันได้สองสายพันธุ์ (bivalent) สำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัคซีนตัวแรกของแคนาดาที่มีการปรับปรุงสำหรับป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน

ญี่ปุ่น - เริ่ม 11 ตุลาคม 2565

ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น ไม่ต้องยื่นเอกสารใบ ERFS ที่ออกโดยบริษัททัวร์/บริษัทแลนด์โอเปเรเตอร์ในประเทศญี่ปุ่น ยกเลิกข้อกำหนดที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องใช้บริการแพ็คเกจทัวร์เท่านั้นจึงจะเข้าญี่ปุ่นได้

            ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ในขณะที่อยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่น (ยกเว้นผู้ที่มีอาการของโรคโควิด) สามารถนำพักได้ยาวถึง 15 วัน

ไต้หวัน - เริ่ม 13 ตุลาคม 2565

ยกเลิกการบังคับกักตัวโรคโควิด-19 สำหรับนักเดินทางเมื่อเข้ามาไต้หวัน ปรับจำนวนวันกักตัวจาก 7 วัน เหลือ 3 วัน โดยนักท่องเที่ยวจะไม่ต้องทำ RT-PCR เมื่อมาถึงไต้หวัน

ยกเว้นวีซ่าให้กับบรรดานักเดินทางจากประเทศที่ไต้หวันเคยยกเว้นวีซ่าเดินทางจากประเทศนั้น ๆ โดยให้นักท่องเที่ยวสามารถพำนักได้ยาวถึง 14 วัน

เกาหลีใต้ - เริ่ม 1 ตุลาคม 2565

ยกเลิกตรวจโควิด PCR เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ใช้แค่ผลตรวจ K-ETA เท่านั้น

สำหรับระบบ K-ETA เช่นเดิม โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเกาหลี สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและเช็กผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.k-eta.go.kr

ฮ่องกง - เริ่ม 26 กันยายน 2565

ยกเลิกกักตัว แต่ยังคงต้องสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 3 วัน หลังเดินทางเข้าฮ่องกง กฎที่ระบุว่าต้องตรวจพีซีอาร์ 48 ชั่วโมงก่อนบิน จะเปลี่ยนมาใช้การตรวจ ATK แทน

โดยช่วง 3 วัน สามารถเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียนได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าบาร์หรือร้านอาหาร จนกว่าจะครบกำหนด

you may also like

album

0
0.8
1