พนมนาคา : ตอนที่20

พนมนาคา

04 ก.ค. 2023
Suspense

พนมนาคา : ตอนที่20

เพราะคำสาปของพญานาค หรือโรคระบาดชนิดใหม่กันแน่

ที่ทำให้เด็กเหล่านั้นมีร่างกายที่ผิดปกติ...น่าเกลียดน่ากลัว

แต่จะเพราะอะไรก็ตาม เอเชียได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านพนมนาคา

เพื่อวาดภาพรอยโรคที่เกิดขึ้น

งานของเธออาจจะยากกว่านี้ หากไม่มีความช่วยเหลือของพุ่มข้าวบิณฑ์

ชายหนุ่มผู้ฉลาดเฉลียวและร่าเริงแจ่มใส

ในขณะเดียวกัน ใครบางคนก็ปรากฏตัวขึ้น

บุรุษผู้นั้นมาดีหรือมาร้าย มาด้วยวัตถุประสงค์ใดกันแน่

คำตอบทั้งหมด กำลังรอเอเชียอยู่ที่นาคเทวาลัยแห่งสุดท้ายในพนมนาคา

พนมนาคา

โดย พงศกร

พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่62(จบบริบูรณ์)

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่61

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่60

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่59

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่58

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่57

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่56

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่55

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่54

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่53

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่52

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่51

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่50

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่49

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่48

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่47

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่46

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่45

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่44

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่43

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่42

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่41

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่34

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่35

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่36

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่37

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่38

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่39

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่40

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่33

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่32

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่31

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่30

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่29

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่28

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่27

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่26

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่25

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่24

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่23

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่22

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่21

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่20

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่19

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่18

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่17

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่16

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่15

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่14

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่13

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่12

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่11

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่10

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่9

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่8

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่7

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่6

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่5

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่4

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่3

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่2

Suspense
พนมนาคา
23 ก.ค. 2024

พนมนาคา ตอนที่1

Suspense